Pražské

Datum: 8.-9.11.2018

Místo: Praha 4 – Michle (Dům ochránců přírody, Domov Sue Ryder, terén)

Koordinátor: Lenka Žaitliková
E-mail:
Telefon: 775 724 545

Pořadatel: Sdružení mladých ochránců přírody, Michelská 48/5, 140 00 Praha 4, www.smop.cz

Fotografie z loňského Pražského kola naleznete zde.

Soutěž je zařazena do programu Excelence Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v kategorii B.

Krajské kolo probíhá za podpory Magistrátu hlavního města Prahy.

 

 

Předběžný program:

kdy co se bude dít místo konání
čtvrtek 9.11.2017
7:30 prezence družstev Domov Sue Ryder
8:00 oficiální zahájení soutěže Domov Sue Ryder
8:20 test, poznávání přírodnin Domov Sue Ryder/Dům ochránců přírody
11:15 zadání terénního úkolu Dům ochránců přírody
19:00 odevzdání terénního úkolu Dům ochránců přírody
pátek 10.11.2017
8:30 nahrávání prezentací k obhajobám Domov Sue Ryder
9:00 obhajoby Domov Sue Ryder
12:30 doprovodný program (tematická přednáška) Domov Sue Ryder
14:00 vyhlášení výsledků Dům ochránců přírody

Změna programu vyhrazena.

Přihlášku doručte do 31.10.2017 na adresu Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP, Michelská 5, Praha 4, 140 00.

Vítězný tým postoupí do národního kola.