Jak obnovit poničenou krajinu – tisková zpráva

(Praha 12. 6. 2014) Na 40 středoškoláků z 12 krajů bude 12.–14. 6. soutěžit ve finále 19. ročníku Ekologické olympiády, celostátní přírodovědné soutěže pořádané Českým svazem ochránců přírody. Národní kolo soutěže, které letos nese téma Obnova a rekultivace, se uskuteční v Hradcích nedaleko Českých Budějovic.

Právě na dovednosti, co dál s člověkem poničenou krajinou, je zaměřen praktický úkol i část testů prověřujících znalosti studentů v oboru ekologie a souvisejících přírodovědných disciplínách. Vědomosti a dovednosti studentů na národním kole budou prověřovat především odborníci z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Studenti, kteří se na národním kole sejdou, prokázali již v krajských kolech nadstandardní zájem a znalosti. V době, kdy Česká republika i Evropská unie vypracovávají strategie, jak obnovit zájem o přírodovědné a technické obory, které Generaci Y příliš nelákají, je docela pravděpodobné, že právě oni budou v budoucnu řešit problémy, se kterými si lidstvo zatím příliš neví rady.

Ekologická olympiáda je soutěží, kde se důraz klade na praktickou část, se snahou využít znalosti a dovednosti přímo v terénu. Alespoň část úkolu vždy probíhá venku v přírodě. Jde také o soutěž týmovou, což nebývá u oborových soutěží obvyklé. Krom vypracování zadaných úkolů studenti svou praktickou práci ústně prezentují a obhajují před odbornou porotou. Tento přístup hodnotí kladně středoškolští pedagogové, kteří se během letošního ročníku k Ekologické olympiádě vyjadřovali ve všech krajích v anketě pořadatele. V té vyzdvihovali jako hlavní přínos soutěže studentům především týmovou spolupráci, praxi, práci v terénu, náročnost, nové pohledy na problematiku, nutnost prezentace a obhajoby vlastní práce a možnost setkání s podobně zaměřenými týmy na vícedenní akci.

Právě setkání studentů s podobným zájmem je jedním z hlavních smyslů Ekologické olympiády na krajské i národní úrovni a společenský význam akce pro studenty z různých koutů České republiky je nepopiratelný. Pro mnohé studenty má ono setkání větší význam než konečné pořadí, které bývá na předních místech někdy velmi těsné. Přesto je soutěžení pro studenty motivací nejen kvůli porovnání svých znalostí s ostatními, ale proto, že dobré výsledky v soutěži akceptuje řada vysokých škol při přijímacím řízení.

Který tým nakonec nejlépe zdolal úskalí řady teoretických i praktických disciplín a zvítězil v letošním finále Ekologické olympiády, se dozvíme 14. 6. 2014, kdy pořadatelé vyhlásí výsledky jejího již 19. ročníku.

Spoluvyhlašovatelem Ekologické olympiády je Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, které soutěž také finančně podporuje. Letošní ročník probíhá díky významné podpoře společností NET4GAS, s. r. o. a Lesy České republiky, s. p., které jsou celostátními partnery soutěže.

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte prosím koordinátora soutěže:

Jaroslav Síbrt
tel: 775 724 545
e-mail: