Letní škola – biokoridory a bariéry

Letos o prázdninách pro vás (studenty) připravujeme první ročník tématického soustředění. To je určené jak pro soutěžící v EO, tak pro všechny středoškoláky se zájmem o přírodu a její ochranu. Tématem budou biokoridory a bariéry, stejně jako téma ekologické olympiády v roce 2016/17.

V rámci soustředění se naučíme rozpoznávat zdravou strukturu krajiny, chápat souvislosti v ekosystémech, potřebu migrace a propojení jednotlivých ekosystémů. Nebudou chybět odborné přednášky na téma doprava versus migrace, budeme se ale bavit i o dalších bariérách v krajině. Budeme se zabývat badatelským pojetím výzkumu, mapováním a využitím GPS, účastníci se zapojí do výroby simulační hry na téma biokoridory a bariéry, budou se ale i učit správné prezentaci a rétorice. Nebudou chybět týmové hry nebo pomoc s managementem ochrany přírody (pravděpodobně budeme ručně sekat PP Urbánkův palouk). Lektorovat budou učitelé z přírodovědně zaměřených fakult z univerzit napříč republikou.

biokoridory-soustredenimísto:
Chaloupky Kněžice (okr. Jihlava), Kněžice 109
termín:
15. – 19. 8. 2016
přihláška:
www.chaloupky.cz/prihlaska-knezice
cena:
2500 Kč (ubytování, strava, lektoři), pro členy ČSOP 2000 Kč (Nejste členem ČSOP? Staňte se jím a získejte kromě levnějšího kurzu i řadu dalších výhod členství celoročně.)

kontakt:

tel.: 775 740 221
www.chaloupky.cz
Stáhněte si letáček