Materiály k tématu ročníku

Věnujte prosím pozornost studijním materiálům týkajících se tématu 21. ročníku Sport, rekreační aktivity a ochrana přírody, které najdete v sekci Pro soutěžící. Materiály se týkají tématu obecně – jednotlivá krajská kola mohou přidat svoje upřesnění nebo podklady a aktivity týkající se daného regionu či chystaných úkolů konkrétního kola!