Na národním kole Ekologické olympiády se téměř nespalo

tři členky týmu
Vítězný tým při přípravě na prezentaci svého výzkumu

(Praha 17. 6. 2013) V neděli 16. 6. skončilo národní kolo 18. ročníku Ekologické olympiády. Proběhlo ve středisku Chaloupky v Kněžicích na Vysočině a zúčastnilo se ho 35 středoškoláků z celé České republiky. Soutěžící reprezentovali celkem 12 škol z 10 krajů. Vítězství vybojoval tým Slovanského Gymnázia Olomouc ve složení Šárka Sperottová, Kamila Minaříková a Kateřina Ševčíková. Výsledky na prvních místech však byly velmi vyrovnané. Jen s malou bodovou ztrátou skončili na druhém místě soutěžící z Gymnázia Botičská z Prahy a na třetím místě soutěžní tým z Gymnázia Z. Wintera z Rakovníka.

hmatáni
Určování přírodnin po hmatu

Charakter letošního národního kola určovalo především jeho téma, kterým byla „Noc“. Soutěžící během víkendu řešili řadu praktických úkolů v souvislosti se střídáním denní a noční doby, jeho vlivem na rostliny, zvířata a přírodu obecně. Studenti pozorovali a dokumentovali zavírání a otevírání květů rostlin, chytali a určovali noční hmyz, určovali živočichy podle jejich nočních zvuků, přírodniny po hmatu nebo sestavovali po paměti mapu souhvězdí na noční obloze. Své hypotézy podložené pozorováním pak obhajovali před pětičlennou odbornou porotou.

sledovani teploty v noci
Noční měření

„Porotu nejvíce zaujal různorodý přístup soutěžících k úkolům, jejich rozdílné pojetí a přehledné grafické zpracování na vysoké úrovni. Také nás překvapilo, že i když se členové týmů měli při nočních měření střídat, některé týmy prováděly pozorování a měření s takovým zaujetím, že po celou noc nešly spát“, říká ředitel národního kola Martin Kříž.

Ekologickou olympiádu, celostátní soutěž středoškoláků pořádá Českým svaz ochránců přírody, spolu-vyhlašovatelem je Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. Letošní národní kolo uspořádala základní organizace ČSOP Kněžice a významně ho podpořil Kraj Vysočina. Celý ročník proběhl ve spolupráci s Lesy ČR, s. p. a NET4GAS, s. r. o., partnery ČSOP, kteří podpořili jeho průběh.

V příštím, 19. ročníku, který bude vyhlášen již v srpnu, čeká na soutěžící téma „Rekultivace a obnova aneb ekologické restaurování.“