Ohlédnutí za Národním kolem 24. ročníku EO

V polovině června proběhlo národní kolo 24. ročníku Ekologické olympiády. Letos NK hostil Jihomoravský kraj a organizace se ujalo Školské zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka.

Praktický úkol zadal studentům doc. Lubomír Tichý, Ph.D. z Ústavu botaniky a zoologie PřF MU v Brně. Studenti se vypravili na brněnský kopec Hády, kde provedli floristický a faunistický inventarizační průzkum lokality Kavky II. Jejich dalším úkolem potom bylo zpracovat SWOT analýzu pro toto území a navrhnout jeho další využití s ohledem na ochranu přírody, volnočasové využití obyvateli Brna i případnou výstavbu v jižní části území.

Soutěžící se do praktického úkolu pustili s vervou, a na závěrečné obhajobě jejich prací padlo množství přínosných nápadů, z nichž některé budou zohledněny v dalším dění na lokalitě. Nejčastěji zaznívaly návrhy na citlivé využití území pro vzdělávání a relaxaci obyvatel, instalaci naučných tabulí, laviček nebo vyhlídkových míst.

Po čtyřdenním klání, kterého se zúčastnilo celkem 43 soutěžících ze všech krajů, nám v pátek odpoledne odborná porota oznámila výsledky tohoto národního kola. Na prvním místě se umístil tým Gymnázia Brno – „Jaroška“ s celkovým počtem 104,7 bodů, na druhém místě pražské Gymnázium Budějovická se ziskem 92,5 bodu a v těsném závěsu na místě třetím tým Sdružení Arachne s 92,1 bodu.

Vítězům gratulujeme a všem soutěžícím děkujeme za účast.

Těšíme se na 25. ročník EO, který se rozjede co nevidět!