Oprava pořadatele Ekologické olympiády ve Věstníku MŠMT

Upozorňujeme na opravu publikovanou na straně 53 ve Věstníku MŠMT 2/2013, která uvádí na pravou míru chybnou informaci o pořadateli Ekologické olympiády v přehledu soutěží ve školním roce 2012/13 spoluvyhlašovaných Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy z Věstníku 8/2012.

Pořadatelem soutěže Ekologická olympiáda je Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP (IČ: 227 43 731), nikoliv organizace Mladí ochránci přírody (IČ: 228 75 352).