Přečtěte si o EO

Zmínky o Ekologické olympiádě v letošním roce najdete kromě řady školních a ekovýchovných webů i v dalších médiích. O národním kole píší jihočeské novinky.cz, Noviny Dobrá média nebo EviWeb.

Úspěchy týmů v krajských kolech zmiňuje např. Orlický nebo Jičínský deník.cz.

Obsáhlejší článek o EO naleznete v členském časopisu ČSOP Krása našeho domova (jaro 2014).