Přípravný seminář 2021

V rámci 27. ročníku přírodovědné soutěže Ekologická olympiáda, jsme pro Vás, již podruhé, ve spolupráci s Ústavem pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty UK připravili sérii přípravných online seminářů, které jsou zaměřené na téma letošního ročníku Ekologické olympiády – Obnova krajiny.

SEMINÁŘE budou publikovány zde

a na jaké semináře se můžete těšit? Terestrické rekultivace, Hydrické rekultivace, Ovzduší a obnova krajiny, Dekontaminace krajiny