Téma a propozice 19. ročníku EO

K dispozici jsou propozice 19. ročníku Ekologické olympiády ve školání roce 2013/14. Oproti loňsku doznaly řadu změn, proto doporučujeme jejich důkladné pročtení.

Tématem 19. ročníku je Obnova a rekultivace. Téma je závazné pro národní kolo, ale jistě se s ním setkáte při úkolech ve všech krajských kolech.

Národní kolo proběhne v 12.–14. 6. 2014, pokud si tedy děláte ambice na postup, rezervujte si tento termín ve svém kalendáři (jedná se o čtvrtek, pátek a sobotu). Jen připomínáme, že právo na postup mají i druhé týmy v pořadí na krajském kole, pokud se umístí za týmem, který byl na předchozím národním kole 1.–3. (Kdo se na těchto pozicích v 18. ročníku umístil najdete ve výsledkové listině národníkho kola 2013.)