Využití nápadů soutěžících z EO v praxi

„Nápad využít geocaching v ochraně přírody vznikl při loňském celostátním kole Ekologické olympiády středoškoláků, které proběhlo v jižních Čechách. Studenti tehdy řešili v terénu praktický úkol, jak co nejlépe ochránit přírodu starého kamenolomu. Využít ‚kešku‘ napadlo tehdy vítězný tým z pražského sdružení Arachné, který soutěžil ve složení Lucie Studená, Jasna Simonová a Klára Daňková.“

To se píše server EnviWeb, který popisuje, jak nyní odborníci uvádí do praxe nápad soutěžících z Ekologické olympiády. Přečtěte si o tom více.

Jsme rádi, že studenti mohli přispět k řešení jednoho z konkrétních problémů a zájemci, kteří Ekologickou olympiádu ještě nezkusili, mohou vidět, že se při ní řeší skutečné praktické úkoly s reálným přínosem.