Cíle soutěže

  • Umožnit vzájemné setkávání studentů s podobnými zájmy a zaměřením.
  • Nabídnout studentům možnost ověřit si své znalosti a dovednosti v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí a motivovat je k jejich dalšímu rozvoji.
  • Podpořit spolupráci studentů týmovým založením soutěže.
  • Nabídnout studentům podnětný a smysluplný doprovodný program a setkání s odborníky v daných oblastech.
  • Umožnit studentům řešit praktické úkoly přímo v terénu a trávit společný čas venku.
  • Prohlubovat zájem o přírodu, její ochranu a rozšiřovat povědomí o ekologickém chování člověka.
  • Zapojit střední školy do zájmové systematické činnosti nad rámec běžného vyučování přírodopisu s přesahem do ekologie a ochrany přírody.