Partneři

NET4GAS
Generální partner soutěží ČSOP

NET4GAS je od roku 2007 generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody, od roku 2014 také generálním partnerem jeho soutěží Ekologická olympiáda a Zlatý list.

MŠMT
Spoluvyhlašovatel a partner EO

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je každoročním spoluvyhlašovatelem Ekologické olympiády. Řadí ji mezi soutěže typu B a pravidelně finančně podporuje její národní kolo. MŠMT udělilo záštitu národnímu kolu 20. ročníku EO.

Lesy ČR
Partner Ekologické olympiády

Lesy České republiky s. p. spolupracují s Českým svaz ochránců přírody již od roku 1998 a dlouhodobě podporují i Ekologickou olympiádu.

Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta UK
Partner národního kola EO

Celofakultní interdisciplinární pracoviště Přírodovědecké fakulty UK uskutečňující výuku a výzkum v oblasti ochrany životního prostředí.

Správa KRNAP
Pořadatel Národního kola Ekologické oympiády
Masarykova univerzita

Obor Environmentální studia je jedním z oborů, které si pro svá další studia vybírají účastníci Ekologické olympiády.

MŽP

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) bylo zřízeno 19. prosince 1989 zákonem ČNR č. 173/1989 Sb. k 1. lednu 1990 jako ústřední orgán státní správy a orgán vrchního dozoru ve věcech životního prostředí. MŽP je ústředním orgánem státní správy pro: ochranu přirozené akumulace vod ochranu vodních zdrojů a ochranu jakosti podzemních a povrchových vod ochranu ovzduší ochranu přírody Více >>

Státní fond životního prostředí ČR

Státní fond životního prostředí České republiky je specificky zaměřenou institucí, která je významným finančním zdrojem při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí. Je jedním ze základních ekonomických nástrojů pro plnění: a) závazků vyplývajících z mezinárodních úmluv o ochraně životního prostředí b) závazků vyplývajících ze členství v Evropské unii c) Státní politiky životního prostředí. Fond byl zřízen Více >>

ALPINEPRO

Patří mezi rozhodující firmy na českém trhu v oblasti sportovního a outdoorového oblečení, doplňků a obuvi.

Nakladatelství Kazda
Partner národního kola Ekologické olympiády

https://www.knihykazda.cz/