Lesy ČR

Lesy ČR

Partner Ekologické olympiády

Lesy České republiky s. p. spolupracují s Českým svaz ochránců přírody již od roku 1998. Vzájemná a dlouhodobá spolupráce na poli ochrany přírody a ekologické výchovy se odráží v řadě projektů. Lesy ČR, s. p. podporují dlouhodobě i Ekologickou olympiádu, především finančně, ale též materiálně nebo přímou účastí odborníků v některých kolech soutěže.