Masarykova univerzita

Masarykova univerzita

Obor Environmentální studia je jedním z oborů, které si pro svá další studia vybírají účastníci Ekologické olympiády.