MŠMT

MŠMT

Spoluvyhlašovatel a partner EO

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je každoročním spoluvyhlašovatelem Ekologické olympiády. Řadí ji mezi soutěže typu B a pravidelně finančně podporuje její národní kolo. MŠMT udělilo záštitu národnímu kolu 20. ročníku EO.