NET4GAS

NET4GAS

Generální partner soutěží ČSOP

NET4GAS je od roku 2007 generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody, od roku 2014 také generálním partnerem jeho soutěží Ekologická olympiáda a Zlatý list. Podporuje i další projekty, pro které motto „Blíž přírodě“ je součástí trvale udržitelného rozvoje. Podrobné informace o podpořených projektech či zpřístupněných přírodních lokalitách najdete na www.blizprirode.cz.

Společnost NET4GAS je spolehlivým a bezpečným provozovatelem přepravní plynárenské soustavy a rozvíjí odpovědnou politiku ochrany přírody a životního prostředí s ohledem na budoucí generace. Oblast podnikání NET4GAS s otázkou ochrany přírody úzce souvisí a od toho se odvíjí i dlouhodobá strategie firemní filantropie realizovaná v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě.