Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta UK

Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta UK

Partner národního kola EO

Celofakultní interdisciplinární pracoviště Přírodovědecké fakulty UK uskutečňující výuku a výzkum v oblasti ochrany životního prostředí.