Přípravný online seminář

Přípravné semináře – 29. ročník Ekologické olympiády

V rámci 29. ročníku Ekologické olympiády pro Vás ve spolupráci s Ústavem pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty UK chystáme sérii přípravných seminářů zaměřených na aktuální téma – Zemědělství, potraviny a změna klimatu.

Úvodni slovo – Mgr. Vladimír Kořen

Vliv hospodaření na ptáky zemědělské krajiny – Prof. Mgr. Jiří Reif Ph.D.

Jak zemědělství, lesnictví a rybářství ovlivňuje naši planetu – Prof. Ing. Mgr. Jan Frouz

 

Přípravné semináře – 28. ročník Ekologické olympiády

V rámci 28. ročníku přírodovědné soutěže Ekologická olympiáda, jsme pro Vás ve spolupráci s Ústavem pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty UK vytvořili sérii přípravných on-line seminářů, které jsou zaměřené na téma letošního ročníku Ekologické olympiády – Druhová ochrana

Úvodní slovo – Mgr. Vladimír Kořen

Základy biologie ochrany přírody – Prof. RNDr. Pavel Kindlmann

Biodiverzita a klimatická změna – Prof. RNDr. Pavel Kindlmann

Ptáci a jejich ochrana – prof. Mgr. Jiří Reif Ph.D.

Rybožraví predátoři – doc. RNDr. Martin Čech

Nelegální obchod s tygry v Čechách – RNDr. Dominika Formanová Ph.D.

 

Přípravné semináře – 27. ročník Ekologické olympiády Obnova krajiny

Úvodní slovo – Mgr. Vladimír Kořen

Ekologie obnovy –  Prof. Ing. Mgr. Jan Frouz

Dekontaminační technologie – Prof. RNDr. Tomáš Cajthaml

Hydrické rekultivace zbytkových jam po těžbě hnědého uhlí – doc. RNDr. Martin Čech

Exkurze do světa aerosolu – Mgr. Radek Lhotka

 

Přípravné semináře – 26. ročník Ekologické olympiády

9. 3. 2021    Klimatická změna: život v metropoli I. – RNDr. Naděžda Zíková, Ph. D.

2. 3. 2021    Klimatická změna: biodiverzita v metropoli – Bc. Jan Grünwald

 

23. 2. 2021  Klimatická změna: dopady na biodiverzitu II. – prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc.

16. 2. 2021  Klimatická změna: dopady na biodiverzitu I. – prof. Mgr. Jiří Reif, Ph. D.

 

9. 2. 2021    Klimatická změna: proč a co s tím – prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.

 

O přípravném semináři:

V rámci 26. ročníku přírodovědné soutěže Ekologická olympiáda, jsme pro Vás ve spolupráci s Ústavem pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty UK nachystali sérii přípravných on-line seminářů, které jsou zaměřené na téma letošního ročníku Ekologické olympiády – Sucho a klimatické změny. V průběhu pěti týdnů (od 9. 2. do 9. 3. 2021) bude každé úterý zveřejněn nový seminář.

Program cyklu přípravných seminářů:

9. 2. 2021    Klimatická změna: proč a co s tím – prof. Mgr Ing. Jan Frouz, CSc.

16. 2. 2021  Klimatická změna: dopady na biodiverzitu I. – prof. Mgr. Jiří Reif, Ph. D.

23. 2. 2021  Klimatická změna: dopady na biodiverzitu II. – prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc.

2. 3. 2021    Klimatická změna: biodiverzita v metropoli – Bc. Jan Grünwald

9. 3. 2021    Klimatická změna: život v metropoli I. – RNDr. Naděžda Zíková, Ph. D.