Přihláška pořadatele krajského kola EO

29. ročník ve školním roce 2023/2024
Téma: Zemědělství, potraviny a změna klimatu

  Poznámka k vyplnění formuláře: Informace označené hvězdičkou jsou považovány za oficiální a budou zveřejněny. Položky psané kurzívou nejsou povinné.

  Kraj

  Máme zájem uspořádat krajské kolo 29. ročníku EO pro kraj (vyberte):

  Název organizace*

  Adresa (sídlo)*

  *

  Telefon

  E-mail

  Statutární zástupce

  Web, kde pořadatel zveřejňuje informace o krajském kole

  Koordinátor – odpovědná osoba

  Jméno*

  Zasílací adresa, včetně PSČ (pro zasílání materiálů)

  Telefon*

  E-mail*

  Další kontakty

  Předpokládané datum a místo uskutečnění KK

  Datum*

  Místo*

  Další informace pro celostátního koordinátora

  Odhadovaný počet soutěžících studentů (pouze číslo, bez mezer, teček apod.)

  Předpokládané celkové výdaje na KK v účetnictví pořadatele (pouze číslo, bez mezer, teček, měny apod.)

  Očekáváme podporu z krajského úřadu

  ANONE

  Poznámky, doplnění, potřebujeme pomoci s...

  Zaškrtněte, pokud souhlasíte s podmínkami níže.

  Bez souhlasu nelze přihlášku odeslat.

  Pověření pořádáním krajského kola proběhne na základě ověření údajů celostátním koordinátorem SMOP ČSOP. V případě nejasností si SMOP ČSOP vyžádá další informace. Pokud projeví zájem více pořadatelů v jednom kraji, rozhodne SMOP ČSOP podle propozic o nejvhodnějším pořadateli.