Pro soutěžící

Tématem 22. ročníku Ekologické olympiády ve školním roce 2016/17 jsou Biokoridory a biobariéry.

Studijní materiály pro účastníky – 22. ročník Ekologické olympiády ve školním roce 2016/2017