Píše se o Ekologické olympiádě

V aktuálním čísle magazínu Přírodovědci si na straně 5 můžete přečíst článek o Ekologické olympiádě. Mimo jiné se v něm dozvíte, že od 21. ročníku bude Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy účastníkům národního kola promíjet přijímací zkoušky na bakalářský studijní obor Ochrana životního prostředí.