Přípravný seminář

V rámci 26. ročníku přírodovědné soutěže Ekologická olympiáda, jsme pro Vás ve spolupráci s Ústavem pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty UK nachystali sérii přípravných online seminářů, které jsou zaměřené na téma letošního ročníku Ekologické olympiády – Sucho a klimatické změny. V průběhu šesti týdnů (od 9. 2. do 16. 3. 2021) bude každé úterý zveřejněn nový seminář.

SEMINÁŘE budou publikovány zde

Program cyklu přípravných seminářů:

9. 2. 2021    Klimatická změna: proč a co s tím – prof. Mgr Ing. Jan Frouz, CSc.

16. 2. 2021  Klimatická změna: dopady na biodiverzitu I. – prof. Mgr. Jiří Reif, Ph. D.

23. 2. 2021  Klimatická změna: dopady na biodiverzitu II. – prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc.

2. 3. 2021    Klimatická změna: biodiverzita v metropoli – Bc. Jan Grünwald

9. 3. 2021    Klimatická změna: život v metropoli I. – RNDr. Naděžda Zíková, Ph. D.

16. 3. 2021  Klimatická změna: život v metropoli II. – doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc.