Zemědělství, potraviny a změna klimatu

Téma následujícího ročníku Ekologické olympiády je Zemědělství, potraviny a změna klimatu. Pro přípravu studentů jsme opět připravili studijní materiály.