Partneři a reference

Generální partner Ekologické olympiády

net4gas-100pxSpolečnost NET4GAS je spolehlivým a bezpečným provozovatelem přepravní plynárenské soustavy a rozvíjí odpovědnou politiku ochrany přírody a životního prostředí s ohledem na budoucí generace. Oblast podnikání NET4GAS s otázkou ochrany přírody úzce souvisí a od toho se odvíjí i dlouhodobá strategie firemní filantropie realizovaná v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě. NET4GAS je od roku 2007 generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody, od roku 2014 také generálním partnerem jeho soutěží Ekologická olympiáda a Zlatý list. Podporuje i další projekty, pro které motto „Blíž přírodě“ je součástí trvale udržitelného rozvoje. Podrobné informace o podpořených projektech či zpřístupněných přírodních lokalitách najdete na www.blizprirode.cz.

Partneři Ekologické olympiády

lesycr-vert-100pxLesy České republiky s. p. spolupracují s Českým svazem ochránců přírody již od roku 1998. Vzájemná a dlouhodobá spolupráce na poli ochrany přírody a ekologické výchovy se odráží v řadě projektů. Lesy ČR, s. p. podporují dlouhodobě i Zlatý list, především finančně, ale též materiálně nebo přímou účastí odborníků v některých kolech soutěže.

msmt-text-100pxMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy je každoročním spoluvyhlašovatelem Ekologické olympiády. Řadí ji mezi soutěže typu B a pravidelně finančně podporuje její národní kolo. MŠMT udělilo záštitu národnímu kolu 20. ročníku EO.

sfzp100pxmzp100pxEkologická olympiáda probíhala za finanční podpory Státního fondu životního prostředí České republiky a Ministerstva životního prostředí. Ročníky 21. a 22. byly společně se Zlatým listem podpořeny dotací v rámci Programu podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství.