Rada EO

Rada Ekologické olympiády je poradním orgánem Předsedy SMOP ČSOP. Rada EO zejména:

  •  stanovuje a vyhodnocuje cíle a směřování EO,
  • projednává a navrhuje znění a úpravy pravidel/propozic EO,
  • zadává a koordinuje metodiku EO,
  • vyjadřuje se a doporučuje řešení ve sporných či nejasných případech organizace EO (více zájemců o pořadatelství KK či NK, noví pořadatelé) nebo v případě stížností, námitek, dotazů k zaměření a principům EO,
  • zodpovídá za uspořádání letní školy EO (pověřuje pořadatele, poskytuje součinnost při zajištění programu, lektorů apod.).

Stanoviska Rady mají doporučující charakter.

Složení rady EO

  • Martin Kříž (SEV Chaloupky, ZO ČSOP Kněžice)
  • Milan Maršálek (01/14 ZO ČSOP „Natura, quo vadis?“)
  • Jiří Pavelka (ZO ČSOP Vlašim)
  • Michal Skalka (Správa KRNAP)
  • Simona Vylíčilová (Regionální muzeum v Chrudimi)